To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym EKO - LOKATOR

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Eko-lokator - edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkamiBezpłatne szkolenie dla zarządców i administratorów nieruchomości.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Zarejestruj się już teraz.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia:

08:45-09:00 - rejestracja uczestników

09:00-09:15 - powitanie uczestników

- Projekt Eko-lokator - edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami.

09:15-10:45 - Termomodernizacja w budynkach wielorodzinnych - dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk (Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej)

- Źródła finansowania termomodernizacji

- Aspekty prawne inwestycji - najnowsze akty prawne, wymagania techniczne, wtym energetyczne

10:45-11:00 - przerwa kawowa (15 min)

11:00 - 12:30 - Termomodernizacja w budynkach wielorodzinnych - dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk

- Praktyczne metody termomodernizacji, głęboka termomodernizacja

- Opłacalność inwestycji

- Akceptacja społeczna

12:30 - 13:15 - przerwa na lunch (45 min)

13:15 -14:45 - Odnawialne źródła energii (OZE) w budynkach wielorodzinnych (aspekty praktyczne)

- Źródła finansowania OZE

- Analizy opłacalności inwestycji

- Analizy techniczne

- Akceptacja społeczna

14:45 - 15:00 - przerwa kawowa (15min)

15:00 - 16:30 - Odnawialne źródła energii (OZE) w budynkach wielorodzinnych (aspekty praktyczne)

- Gdzie i jak zdobyć dotację na OZE

- Jak prowadzić rozmowy z instytucją finansującą

- Jak ustalić model finansowania przedsięwzięcia

- Strategia wyboru wykonawcy, kontrola jakości wykonania

- Model rozliczeń z dostawcą energii

- Eksploatacja systemu

16:30-17:30 - doradca energetyczny

- Jaki rodzaj wsparcia i jaką wysokość dofinansowania można uzyskać

- Jakie inwestycje możemy dotować

- Kto może być beneficjentem dotacji

-Warunki udzielania dotacji, planowane nabory, gdzie szukać informacji

- Audyty energetyczne, wdrażanie rekomendacji

- Doświadczenia w zakresie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną - instalacja OZE na budynkach wielorodzinnych

Korzyści dla uczestników:

Bieżące zagadnienia i odpowiedź na wyzwania przed którymi staje aktualnie zarządca i administrator nieruchomości. Wiedza przekazywana w przystępny sposób przez ekspertów i praktyków. Aspekty prawne oraz informacje o źródłach i warunkach dofinansowania.

Uzyskanie praktycznej wiedzy, którą uczestnicy szkolenia będą mogli wykorzystywać w swojej codziennej pracy, a także wzrost świadomości co do celowości prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian.

Więcej informacji o projekcie:

Eko-lokator - edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych

związanych z zarządzaniem budynkami

http://www.chronmyklimat.pl/content/zdjecia/loga_do_eko.jpg

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziaływuje na środowisko. Jednak wpływ budynków kojarzony jest przede wszystkim ze zużyciem energii - potrzebnej na ich ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie czy pracę urządzeń stanowiących wyposażenie. Tymczasem oddziaływanie środowiskowe budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego wpływu budownictwa na środowisko, powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania zasobów.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około jedną trzecią zużycia wody. Przedmiotowy sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów i przyczynia się do oddziaływań na środowisko pojawiających się na różnych etapach cyklu życia budynku, w tym w trakcie produkcji wyrobów budowalnych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodarowania odpadami budowalnymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której budownictwo ma znaczący udział - ok. 35% w skali Unii Europejskiej.

Poprzez realizację projektu "Eko-lokator", chcemy przygotować m.in. polskich przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić konieczność wypracowania wspólnego podejścia, które będzie odpowiedzią na problem zmian klimatu i potrzebę adaptacji w tym zakresie.

"Eko-lokator" skierowany jest do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami, w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez siebie budynków na tematy związane z ochroną środowiska. Główny nacisk zostanie położony na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmiany klimatu oraz konieczności prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do tych zmian.

Z myślą o tej grupie zawodowej w projekcie przewidziano cykl szkoleń.

Bezpłatne szkolenia skierowane do zarządców i administratorów nieruchomości zostaną przeprowadzone w 12 największych miastach Polski, czyli tam gdzie jest największa ilość budynków wielorodzinnych.

Szkolenia będą się składać z następujących modułów tematycznych:

  • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym
  • Gospodarowanie odpadami w budynku wielorodzinnym
  • Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym
  • Transport sąsiedzki
  • Roślinność na, wokół i w budynku
  • Sposoby komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska

Ponadto w projekcie planujemy uruchomienie platformy współpracy, oraz debaty on-line pn. Platforma cyklu życia budynku. Głównym zadanie będzie integracja i współpraca środowisk związanych z wielorodzinnym budownictwem mieszkaniowym (administratorów i zarządców nieruchomości, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, organów administracji samorządowej).

Okazją do nawiązania kontaktów, dyskusji i późniejszej współpracy będą trzy spotkania warsztatowe, na których poruszone zostaną trzy spośród sześciu tematów modułowych: "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym", "Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym" oraz "Roślinność na, wokół i w budynku". Wybrane tematy są najbardziej istotne z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu, której wdrożenie będzie wymagało w przyszłości największych zmian w sposobie budowania i zarządzania nieruchomościami.

Projekt pn. "Eko-lokator - edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami" nr POIS.02.04.00-00-0081/16 jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 "Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu" na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0081/16-00.

Więcej informacji na:

http://www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator/el-szkolenia

Bądź na bieżąco, dołącz do nas FB: https://web.facebook.com/ekolokator/


Zobacz również:

szkolenia szkolenia w 61-898 poznań wydarzenia 61-898 Poznań